ČISTÍCÍ AGREGÁT CHLADÍCÍCH OKRUHŮ FOREM

Zařízení je kompaktní celek, který tvoří nádrž na vlastní aktivní chemickou látku, záchytná jímka, rozvody, nerezové kulové ventily, nerezová topná tyč a čidlo, digitální termostat a nerezové čerpadlo, u větších agregátů frekvenční měnič pro regulaci otáček čerpadla. Celé zařízení je pro snadnější manipulaci opatřeno dvěma pevnými a dvěma otočnými kolečky. Zařízení je pro vizuální kontrolu průtoku opatřeno průtokoměry dle počtu čištěných okruhů. Celá konstrukce je svařena z PP desek a tvoří tím samonosný celek bez nutnosti nosného rámu. Rozvody umožňují přepnutím ventilů tzv. vnitřní okruh, který slouží k dokonalému promíchání vody s koncentrátem při nasazování chemické náplně a k rychlejšímu ohřátí na provozní teplotu. Teplotu udržuje digitální termostat na 50°C.

Standardně vyráběné čistící agregáty mají 6, 12 nebo 18 okruhů. Jsme schopni reagovat na přání zákazníka a sestavit zařízení s více okruhy, s nestandardním počtem okruhů nebo se dvěma nádržemi (nádrž na aktivní chemii a nádrž na proplachovou vodu) – viz fotogalerie prototypy. Zařízení je osazeno chemicky odolnými hadicemi o průměru 13/20 mm a o délce 4 metry na každý okruh.

Výchozí hodnota pH čistícího roztoku je cca 1,5 – 2. Doba expozice 4-6 hodin dle znečištění a velikosti formy. Hodnota pH se kontroluje průběžně lakmusovým papírkem. Při dosažení pH 4 – 5 je nutné čistící lázeň vyměnit za novou. Po přepnutí ventilů do pracovní polohy proudí aktivní chemie do chladících okruhů formy a vratnou větví se vrací zpět do nádrže. U větších agregátů je možnost volit jednotlivé kazety průtokoměrů – to znamená, že i u 18-ti okruhového agregátu lze čistit pouze na 6 nebo na 12 okruhů. Zařízení je osazeno rychlospojkou na tlakový vzduch, lze tak vyfoukat zbylou chemii z formy a okruhů zařízení zpět do nádrže. V případě agregátu se dvěma nádržemi (nádrž aktivní chemie a proplachová nádrž na vodu) lze jednoduše přepnutím ventilů propláchnout systém kanálů formy a zařízení proplachovou vodou.

Součástí dodávky zařízení je kompletní dokumentace:

  • Manuál – popis zařízení, technické parametry, nasazovací koncentrace aktivní chemické látky, uvedení do provozu, samotné čištění, ukončení čištění, kontrola a likvidace použitého roztoku aktivní chemické látky
  • Provozní předpis
  • Prohlášení o shodě
  • Bezpečnostní list aktivní chemické látky
  • Revizní zpráva elektro
  • Schéma el. obvodů
  • Zaškolení obsluhy

Typy našich agregátů

pro 6 okruhů

objem provozní náplně:

120 l

 

výkon čerpadla:

20 – 90 l / min

pro 12 okruhů

objem provozní náplně:

160 l

 

výkon čerpadla:

50 – 180 l / min

prototypy agregátů

/ co dále umíme?