CAD / CAM TECHNOLOGIE

CAD

  • Konstrukční řešení úprav a modifikací forem
  • Příprava 3D a 2D pro obrábění
  • Zpracováváme data v softwaru Catia - V5 (používané formáty: nativní data Catia V5 a STP)
  • ve formátech .stp a .igs

CAM

  • Příprava programů pro CNC vrézovací centra
  • Zpracováváme data v programu WorkNC (požívané formáty: nativní data WorkNC)

/ co dále umíme?