pro koho pracujeme?

… a mnoho dalších

... záruka naší kvality

Název projektu: Rozšíření technologické základny společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.

Reg. č. proj.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006729

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: OPPIK Technologie – III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií, konkrétně 5D CNC frézky s příslušenstvím, CNC EDM hloubičky, CNC frézky na grafitové elektrody, kompresoru, magnetického upínače a gravírovacího laseru. Cílem projektu je vyřešení problémů spojených s nutností subdodávek a nízkou efektivitou výrobního procesu, navýšení výrobní kapacity společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.

Termín realizace: 01/2016 – 12/2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost ALFA CHROM servis s.r.o. se v rámci Evropského sociálního fondu zapojila do programu Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízeným MPSV ČR. S podporou finančního příspěvku EU ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ALFA CHROM servis s.r.o. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013645.

Popis projektu: Projekt bude realizovaný od listopadu 2020 do září 2021. Jeho náplní budou kurzy zařazené do aktivit Obecné IT, Měkkých a manažerských dovedností a Účetních, ekonomických a právních kurzů.

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Výsledek: Proškolit 30 zaměstnanců, z nichž 1 bude ve věku 55 nebo více let.