für wen arbeiten wir?

… und viele mehr

... eine Garantie für unsere Qualität

Název projektu: Rozšíření technologické základny společnosti ALFA CHROM servis s.r.o.

Reg. č. proj.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006729

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: OPPIK Technologie – III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je pořízení nových moderních technologií, konkrétně 5D CNC frézky s příslušenstvím, CNC EDM hloubičky, CNC frézky na grafitové elektrody, kompresoru, magnetického upínače a gravírovacího laseru. Cílem projektu je vyřešení problémů spojených s nutností subdodávek a nízkou efektivitou výrobního procesu, navýšení výrobní kapacity společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.

Termín realizace: 01/2016 – 12/2017

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.